سفارش تبلیغ
صبا

(وبلاگ علمی وآموزشی مـــعلم درمقطع ابتدایی)

این وبلاگ جهت استفاده دانش آموزان عزیز وهمکاران گرامی در ارتباط با مقطع ابتدایی تهیه شده است. امید می رود با نقطه نظرات سازنده شما عزیزان روز به روز برمطالب ارزنده وکاربردی جهت استفاده شما عزیزان افزوده گردد. کوچک همه عبدالملک رئیسی

 

مفهوم پیغامهای خطا در مودم

601 . راه انداز Port بی اعتبار می باشد .
602 . Port هم اکنون باز می باشد برای بسته شدن آن باید کامپیوتر را مجددا راه اندازی نمود.
603 . بافر شماره گیری بیش از حد کوچک است .
604 . اطلاعات نادرستی مشخص شده است .
605 . نمی تواند اطلاعات Port را تعیین کند .
606 . Port شناسایی نمی شود .
607 . ثبت وقایع مربوط به مودم بی اعتبار می باشد .
608 . راه انداز مودم نصب نشده است .
609 . نوع راه انداز مودم شناسایی نشده است .
610 . بافر ندارد .
611 اطلاعات مسیر یابی غیر قابل دسترس می باشد .
612 . مسیر درست را نمی تواند پیدا نماید .
613 . فشرده سازی بی اعتباری انتخاب شده است .
614 . سرریزی بافر .
615 . Port پیدا نشده است .
616 . یک درخواست ناهمزمان در جریان می باشد .
617 .Port یا دستگاه هم اکنون قطع می باشد .
618 . Port باز نمی شود. ( وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند ).
619 . Port قطع می باشد (وقتی رخ می دهد که یک برنامه از Port استفاده کند).
620 . هیچ نقطه پایانی وجود ندارد .
621 . نمی تواند فایل دفتر راهنمای تلفن را باز نماید .
622 . فایل دفتر تلفن را نمی تواند بارگذاری نماید .
623 . نمی تواند ورودی دفتر راهنمای تلفن را بیابد .
624 . نمی توان روی فایل دفتر راهنمای تلفن نوشت .
625 . اطلاعات بی اساسی در دفتر راهنمای تلفن مشاهده می شود .
626 . رشته را نمی تواند بارگذاری کند .
627 . کلید را نمی تواند بیابد .
628 . Port قطع شد .
629 . Port بوسیله دستگاه راه دور قطع می شود. (درست نبودن راه انداز مودم با برنامه ارتباطی).
630 . Port به دلیل از کارافتادگی سخت افزار قطع می شود .
631 . Port توسط کاربر قطع شد .
632 . اندازه ساختار داده اشتباه می باشد .
633 . Port هم اکنون مورد استفاده می باشد و برای Remote Access Dial-up پیکر بندی نشده است (راه انداز درستی بر روی مودم شناخته نشده است) .
634 . نمی تواند کامپیوتر شما را روی شبکه راه دور ثبت نماید .
635 . خطا مشخص نشده است .
636 . دستگاه اشتباهی به Port بسته شده است .
637 . رشته ( string ) نمی تواند تغییر یابد .
638 . زمان درخواست به پایان رسیده است .
639 . شبکه ناهمزمان قابل دسترس نیست .
640 . خطای NetBIOS رخ داده است .
641 . سرور نمی تواند منابع NetBIOS مورد نیاز برای پشتیبانی سرویس گیرنده را بدهد .
642 . یکی از اسامی NetBIOS شما هم اکنون روی شبکه راه دور ثبت می گردد ، ( دو کامپیوتر می خواهند با یک اسم وارد شوند ) .
643 .Dial-up adaptor در قسمت network ویندوز وجود ندارد .
644 . شما popus پیغام شبکه را دریافت نخواهید کرد .
645 . Authentication داخلی اشکال پیدا کرده است.
646 . حساب در این موقع روز امکان log on وجود ندارد .
647 . حساب قطع می باشد .
648 . اعتبار password تمام شده است .
649 . حساب اجازه Remote Access را ( دستیابی راه دور ) را ندارد . ( به نام و کلمه عبور اجازه dial-up داده نشده است ) .
650 . سرور Remote Access ( دستیابی راه دور ) پاسخ نمی دهد .
651 . مودم شما ( یا سایر دستگاههای اتصال دهنده ) خطایی را گزارش کرده است . ( خطا از طرف مودم بوده است ) .
652 . پاسخ نا مشخصی از دستگاه دریافت می گردد .
653 . Macro (دستورالعمل کلان). ماکرو خواسته شده توسط راه انداز در لیست فایل .INF موجود نمی باشد .
654 . یک فرمان یا یک پاسخ در قسمت .INF دستگاه به یک ماکرو نامشخص اشاره می نماید .
655 . دستور العمل (پیغام) در قسمت فایل .INF دستگاه مشاهده نمی شود .
656 . دستورالعمل (ماکرو) (default off) در فایل .INF دستگاه شامل یک دستور العمل نامشخص می باشد .
657 . فایل .INF دستگاه نمی تواند باز شود .
658 . اسم دستگاه در فایل .INF دستگاه یا در فایل .INI رسانه بیش از حد طولانی می باشد .
659 . فایل .INI رسانه به نام ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .
660 . فایل .INI رسانه برای این فرمان پاسخی را ندارد .
661 . فایل .INF دستگاه فرمان را از دست داده است .
662 . تلاش برای قرار دادن یک ماکرو لیست نشده در قسمت فایل .INF صورت نگرفته است.
663 . فایل .INI رسانه به نوع ناشناخته یک دستگاه اشاره می نماید .
664 . نمی تواند به حافظه اختصاص دهد .
665 . Port برای Remote Access (دستیابی راه دور) پیکر بندی نشده است.
666 . مودم شما (یاسایر دستگاههای اتصال دهنده) در حال حاضر کار نمی کنند .
667 . فایل .INI رسانه را نمی تواند بخواند .
668 . اتصال از بین رفته است .


 
669 . پارامتر به کار برده شده در فایل .INI رسانه بی اعتبار می باشد .
670 . نمی تواند نام بخش را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
671 . نمی تواند نوع دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
672 . نمی تواند نام دستگاه را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
673 . نمی تواند کاربر را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
674 . نمی تواند بیشترین حد اتصال BPS را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
675 . نمی تواند بیشترین حد BPS حامل را از روی فایل .INI رسانه بخواند .
676 . خط اشغال می باشد .
677 . شخص به جای مودم پاسخ می دهد .
678 . پاسخی وجود ندارد .
679 . نمی تواند عامل را پیدا نماید .
680 . خط تلفن وصل نیست .
681 . یک خطای کلی توسط دستگاه گزارش می شود .
682 . Writing section name دچار مشکل می باشد .
683 . Writing device type با مشکل روبرو شده است .
684writing device name .684 با مشکل روبرو می باشد .
685 . Writing maxconnectbps مشکل دارد .
686 . Writing maxcarrierBPS دچار مشکل می باشد .
687 . Writing usage با مشکل مواجه است .
688 . Writing default off دچار مشکل می باشد .
689 . Reading default off با مشکل مواجه است .
690 . فایل INI خالی ست .
691 . دسترسی صورت نمی پذیرد زیرا نام و کلمه عبور روی دامین بی اعتبار می باشد
692 . سخت افزار در درگاه یا دستگاه متصل شده از کار افتاده است .
693 . Binary macro با مشکل مواجه می باشد .
694 . خطای DCB یافت نشد .
695 . ماشین های گفتگو آماده نیستند .
696 . راه اندازی ماشین های گفتگو با مشکل روبرو می باشد .
697 . Partial response looping با مشکل روبرو می باشد .
698 . پاسخ نام کلیدی در فایل INF . دستگاه ، در فرمت مورد نظر نمی باشد .
699 . پاسخ دستگاه باعث سر ریزی بافر شده است .
700 . فرمان متصل به فایل INF . دستگاه بیش از حد طولانی می باشد .
701 . دستگاه به یک میزان BPS پشتیبانی نشده توسط گرداننده com تغییر می یابد .
702 . پاسخ دستگاه دریافت می گردد زمانی که هیچکس انتظار ندارد .
703 . در فعالیت کنونی مشکلی ایجاد شده است .
704 . شماره اشتباه callback .
705 . مشکل invalid auth state .
706 . Invalid auth state دچار مشکل می باشد .
707 . علامت خطایاب . x. 25
708 . اعتبار حساب تمام شده است .
709 . تغییر پسورد روی دامین با مشکل روبرو می باشد .
710 . در زمان ارتباط با مودم شما خطاهای سری یش از حد اشباع شده مشاهده می گردد.
711 . Rasman initialization صورت نمی گیرد گزارش عملکرد را چک کنید
712 . درگاه Biplex در حال اجرا می باشد . چند ثانیه منتظر شوید و مجددا شماره بگیرید .
713 . مسیرهای ISDN فعال در خط اصلی قطع می باشد .
714 . کانال های ISDN کافی برای ایجاد تماس تلفنی در دسترس نمی باشند .
715 . به دلیل کیفیت ضعیف خط تلفن خطاهای فراوانی رخ می دهد .
716 . پیکر بندی remote access IP غیر قابل استفاده می باشد .
717 . آدرسهای IP در static pool remote access IP وجود ندارد .
718 . مهلت بر قراری تماس PPP پایان پذیرفته است .
719 . PPP توسط دستگاه راه دور پایان می یابد .
720 . پروتکل های کنترلppp پیکر بندی نشده اند .
721 . همتای PPP پاسخ نمی دهد .
722 . بسته PPPبی اعتبار می باشد .
723 . شماره تلفن از جمله پیشوند و پسوند بیش از حد طولا نی می باشد .
724 . پروتکل IPXنمی تواند بر روی درگاه dial -out نماید زیرا کامپیوتر یک مسیر گردان IPX می باشد .
725 . IPX نمی تواند روی port (درگاه) dial - in شود زیرا مسیر گردان IPX نصب نشده است .
726 . پروتکل IPX نمی تواند برای dial - out ، روی بیش از یک درگاه در یک زمان استفاده شود .
727 . نمی توان به فایل TCPCFG . DLL دست یافت .
728 . نمی تواند آداپتور IP متصل به remote access را پیدا کند .
729 . SLIP استفاده نمی شود مگر اینکه پروتکل IP نصب شود .
730 . ثبت کامپیوتر کامل نمی باشد .  دریافت بصورت فایل   

                                                                                          منبع وبلاگ :چابهار سیتی

 [ جمعه 91/11/27 ] [ 1:6 عصر ] [ عبدالملک رئیسی ]

نظر

نمایش تصویر در وضیعت عادی

نمایش تصویر در وضیعت عادی[ سه شنبه 91/11/24 ] [ 12:12 عصر ] [ عبدالملک رئیسی ]

نظر

 

نمونه طرح درس روزانه ریاضی سوم ابتدایی 

 

     با سلام مجدد خدمت شما دوست عزیز، امروز قصد دارم یه نمونه طرح درس روزانه برای درس ریاضی پایه سوم ابتدائی قرار بدم. امیدوارم که با دادن نظرات با ارزشتون منو بیشتر راهنمایی کنید. ان شاءالله

"طرح درس روزانه"

نام درس: ریاضی                   پایه: سوم دبستان                      موضوع: تقسیم با باقی مانده

سال تحصیلی: 91-92              تعداد دانش آموزان: 33 نفر                 مدت اجرا: 45 دقیقه

آموزشگاه: ***                             کلاس: ***                                   

  • هدف کلی:        دانش آموزان در این درس با تقسیم با باقی مانده آشنا می شوند.
  • اهداف جزیی؛ دانش آموزان در این درس:

            با باقی مانده تقسیم آشنا می شوند. (شناختی)

            به مراحل محاسبه تقسیم با باقی مانده مساحت دایره علاقه نشان می دهند. (عاطفی)

             با خارج قسمت آشنا می شوند. (شناختی)

  • اهداف رفتاری؛ دانش آموزان در پایان درس:

              تفاوت بین خارج قسمت و باقی مانده را توضیح دهند. (شناختی- درک و فهم)

              بتوانند مراحل یک تقسیم با باقی مانده را به درستی انجام دهند. (شناختی- کاربرد.)

              در فعالیت های فردی و گروهی با اشتیاق شرکت می کند. (عاطفی- واکنش)

  • رفتار ورودی؛ دانش آموزان قبل از تدریس:

              می توانند عمل ضرب بین دو عدد را انجام دهند.

               قادر به حل کردن تقسیم های بدون باقی مانده هستند.

  • آزمون رفتار ورودی؛ (ارزشیابی تشخیصی):

ضرب بین اعدا زیر را به درستی انجام می دهند؟   =3*7         =8*9          =9*4     و ...          

تقسیم های زیر را بدرستی حل کنند؟    =7/28          =8/58          =5/45     و...

 

  • فعالیتهای قبل از تدریس؛ (مرحله آغازین تدریس):

 

فعالیت معلم

رفتار فراگیر

رسانه های آموزشی

زمان

* به کلاس وارد می شوم و از فراگیران احوالپرسی می کنم.

دانش آموزان پاسخ می دهند.

------

15 دقیقه

* حضور و غیاب از دفتر کلاسی

اعلام حضور می نمایند. غاییبین جلسه قبل دلیل غیبت خود را بیان می کنند.

دفتر کلاسی

*سوالات ارزشیابی تشخیصی را به صورت شفاهی/روی تابلوی کلاس انجام می دهم.

دانش آموزان به صورت داوطلب یا انتخابی پرسش ها را پاسخ می گویند.

تخته و گچ

 

  • فعالیتهای حین تدریس؛ (مرحله میانی تدریس):

 

فعالیت معلم

رفتار فراگیر

رسانه های آموزشی

زمان

* دانش آموزان را در گروههای 4 تایی گروه بندی می کنم.

* در مرحله مجسم، به هر گروه 20 عد نی می دهم.

* از دانش آموزان می خواهم نی ها را در دسته های 6تایی دسته بندی کنند. (بر نحوه کار گروهها نظارت می کنم.)

* از دانش آموزان می پرسم چند دسته 6 تایی داریم، چند تا باقی ماند؟

روی تخته می نویسم:

20 برابر است با؛3 تادسته 6 تایی و 2

دانش آموزان با همکاری نی ها را دست بندی می کنند.

3 دسته 6 تایی

2 تا نی باقی مانده است.

نی

20 دقیقه

* در مرحله نیمه مجسم، از یکی از دانش آموزان می خواهم با گچ 7 تا ستاره بکشد و آنها را 3 تا 3 تا جدا کند. (در دسته های 3 تایی دسته بندی کند.) بقیه دانش آموزان نیز همین تمرین را در دفتر خود یادداشت می کنند.

* در آخر می نویسم:

7 برابر است با؛ 2 تا دسته 3 تایی و 1

تمرین محوله را بدرستی انجام می دهند.

گچ، تخته، دفتر ریاضی دانش آموزان

 

  • فعالیتهای پس از تدریس؛ (مرحله پایانی تدریس):

 

فعالیت معلم

رفتار فراگیر

رسانه های آموزشی

زمان

* با دادن سوال هایی به شکل زیر

=8/34       =5/28      و ...

ارزشیابی پایانی را به انجام می رسانم

دانش آموزان به صورت انتخاب معلم به پرسش ها پاسخ می دهند.

تمرین های معلم ساخته

10 دقیقه

* تعیین تکلیف؛

1- روی یک مقوای A4 25 تا ستاره بکشید و ستاره ها را در دسته ها 4، 5، 6و7 تایی دسته بندی کنید. (تمرین گروهی)

2- تمرین های کتاب درسی را در خانه حل می کنند. (فردی)

تکالیف خود را یادداشت می کنند.

نمونه کار آماده شده برای تمرین شماره 1[ دوشنبه 91/11/23 ] [ 11:42 صبح ] [ عبدالملک رئیسی ]

نظر

سوالات جغرافیا درس 5 : صنایع ایران
الف) پاسخ صحیح را را با علامت * مشخص کنید .
1-کدام صنعت زیر ، جزء صنایع مصرفی به حساب می آید ؟
الف) ماشین سازی 5 ب) پتروشیمی 5 ج) اتومبیل سازی 5 د) ذوب آهن5
2- اولین کارخانه ی ذوب آهن در نزدیکی کدام شهر ایران ساخته شد ؟
الف) یزد 5 ب) اصفهان 5 ج) کرمان 5 د) تهران 5
3- در کدام شهرهای زیر ، صنایع ماشین سازی و ابزار ، گسترش یافته است ؟
الف) تهران ، اصفهان 5 ب) اراک ، تهران 5 ج) تبریز ، تهران 5 د) تبریز ، اراک 5
4- کدام دسته از موّاد زیر به طور مستقیم از نفت به دست می آید ؟
الف) کود شیمیایی ، بنزین 5 ب) گازوئیل ، چسب 5
ج) بنزین ، گاز مایع 5 د) رنگ ، پلاستیک 5
5- سنگ معدن مورد نیاز کارخانه های ذوب آهن اصفهان از معادن کدام استان زیر استخراج می شود؟
الف) اصفهان5 ب) یزد 5 ج) کرمان5 د) خوزستان5
ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .
1- در بیشتر کارخانه ها ، کالاهایی تولید می شوند که ما آن ها را به طور .................... مصرف می کنیم .
2- صنایع کشور ایران به دو بخش صنایع ...................... و صنایع ................... تقسیم بندی شده اند .
3- کارخانه های تولید پارچه و اتومبیل سازی از صنایع .......................... به حساب می آیند .
4- صنایع مصرفی اغلب در ............................. یا ................................. شهرها قرار دارند .
5- از شهرهای پر جمعیت ایران که در آن ها صنایع زیادی وجود دارد می توان ........................ و ....................... را نام برد .
6- کارخانه ی ذوب آهن یک صنعت ...................... است و در آن قطعات ...................... تولید می شود .
7- ماده ی اصلی مورد نیاز کارخانه های ذوب آهن ، ............................ نام دارد .
8- سنگ معدن آهن در .......................... بسیار داغ ذوب می گردد و به ......................... تبدیل می کنند.
9- کارخانه های ........................... نفت و گاز را به ده ها مادّه ی شیمیایی تبدیل می کنند .
10- مواد اولیه ی صنایع پتروشیمی ................................. و ................................. است .
11- مجتمع بندر امام خمینی (ره) از بزرگترین و مهم ترین مراکز صنعت ...................... در ایران است .
ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .
- بزرگ ترین و مهم ترین مرکز صنعت پتروشیمی ایران می باشد . اتومبیل
- در کارخانه های ماشین سازی ، تولید می شود . کود شیمیایی
درس 6 :
کدام کشورها با کشور ایران همسایه اند ؟
الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .
1- بزرگترین همسایه ی شمالی ایران کدام زیر است ؟
الف) جمهوری آذربایجان 5 ب) ارمنستان 5 ج) ترکمنستان 5 د) ترکیّه 5
2- کدام کشور زیر از همسایگان آبی ایران به حساب نمی آید ؟
الف) قطر 5 ب) کویت 5 ج) عمان 5 د) یمن 5
3- غیر از کشور ایران ، کدام کشور همسایه ی ایران ، کنار اقیانوس هند قرار گرفته است ؟
الف) افغانستان 5 ب) پاکستان 5 ج) عراق 5 د) عربستان سعودی 5
4- کوچک ترین همسایه ی ایران ، کدام کشور زیر است ؟
الف) ترکمنستان 5 ب) عراق 5 ج) ارمنستان5 د) جمهوری آذربایجان 5
ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .
1- کشورهای عراق و ......................... از همسایگان ........................ کشور ایران می باشند .
2- در جهت شرق ایران ، دو کشور ...................... و ........................... قرار گرفته اند .
3- کشور ایران از جهت .......................... با کشورهای ارمنستان ، ........................ و...................... هم مرز است .
4- مردمان همه ی کشورها برای بهبود ........................ خود و ........................... کشورشان همواره می کوشند .
5- در همسایگی کشور ما مردمان دیگری در کشور های خود زندگی می کنند که ....................، ......................، ............................ و ................................ مخصوص به خود دارند .
ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .
- بیشترین مرز ایران با این کشور است . پاکستان
- پرجمعیت ترین کشور همسایه ی ایران می باشد ارمنستان
- کمترین مرز ایران با این کشور است . بحرین
- کشوری که از طریق آب های جنوب با ایران همسایه است عراق
ترکیه
د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .
1- کشورهای آذربایجان و ارمنستان در شمال شرقی ایران قرار دارند . د5 ن5
2- ایران از طرف شرق با کشور عراق ، همسایه است د5 ن5
3- افغانستان در طرف شرق ایران قرار دارد د5 ن5
4- ترکمنستان ، همسایه ی شمال شرقی ایران می باشد . د5 ن5
هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .
1- همسایگان ایران از طریق آب های جنوب ، کدام کشورها می باشند ؟
2- ایران به کدام اقیانوس ، نزدیک تر است ؟
3- مردم کشورهای جهان به چه علّت همواره می کوشند و در حال تلاش و سازندگی هستند ؟
4- کشورهای جهان از چه نظرهایی با یکدیگر تفاوت دارند ؟

درس 7 : ترکمنستان
الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید
1- جلگه ی پست « توران » در کدام طرف کشور ترکمنستان قرار دارد ؟
الف)جنوب 5 ب) شمال 5 ج) غرب 5 د) شرق 5
2- رودهای مهم ترکمنستان از کدام کشورهای همسایه ، وارد این کشور می شوند ؟
الف) ازبستگان ، ایران 5 ب) قزاقستان ، افغانستان5 ج) ارمنستان ، قزاقستان5 د) ایران، افغانستان5
3- مهم ترین رود ترکمنستان چه نام دارد ؟
الف) تجن 5 ب) اترک 5 ج) آمودریا 5 د) مرغاب 5
4- چه چیز در کشور ترکمنستان ، در کشاورزی و زندگی مردم نقش مهمی دارد ؟
الف) خاک آن کشور 5 ب) بیابان قره قوم 5 ج) منابع معدنی 5 د) رودهای آن کشور 5
5- « عشق آباد» نزدیک مرز کدام کشور همسایه ی ترکمنستان است ؟
الف) افغانستان 5 ب) ایران 5 ج) ازبکستان5 د) قزاقستان 5
6- کشور ترکمنستان از نظر تولید کدام محصول در جهان معروف است ؟
الف) گندم 5 ب) مرکبات 5 ج) پنبه5 د) غلات 5
7- موقعیت کشور ترکمنستان نسبت به ایران ، کدام مورد زیر است ؟
الف) شمال شرقی 5 ب) شمال غربی 5 ج) شمال 5 د) غرب 5
8- نام دیگر رود جیحون چیست ؟
الف) اترک 5 ب) تجن 5 ج) آمو دریا 5 د) آرال 5
ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .
1- در غرب کشور ترکمنستان ، دریای ............................ قرار گرفته است .
2- دو همسایه ی شمالی کشور ترکمنستان ...................... و ........................... می باشند .
3- همسایگان جنوبی کشور ترکمنستان ، کشور ........................... و کشور ...................... می باشند .
4- بخش بزرگی از کشور ترکمنستان را بیابان بزرگی به نام ......................... ( ........................... ) فراگرفته است .
5- در سمت ................. و .................. ترکمنستان ، کوه هایی قرار دارد که تا ..................... کشیده شده اند .
6- رود جیحون به دریاچه ی ............................ در کشور ......................... می ریزد .
7- دو رود ..................... و ......................... رودهای مرزی ایران و ترکمنستان به حساب می آیند .
8- بیشتر مردم ترکمنستان ....................... هستند و به زبان ............................. صحبت می کنند .
9- شهر معروف مرو در کشور .............
- رودهای ترکمنستان در ...................... و ........................ این کشور نقش مهمی دارند .
ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .
- از صنایع دستی کشور ترکمنستان می باشد افغانستان
- دریاچه ی آرال در آن کشور قرار دارد ترکمنستان
- نام خلیجی در غرب کشور ترکمنستان است نفت
- رود جیحون از آن کشور سرچشمه می گیرد اترک
- از منابع کشور ترکمنستان است قالی بافی
ازبکستان
قره بغاز
قره قرم
د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .
1- در بیابان قره قوم ، نفت استخراج می شود . د5 ن5
2- رودهای مهم ترکمنستان از کشور ازبکستان و ایران سرچشمه می گیرند د5 ن5
3- رود اترک به دریای خزر می ریزد د5 ن5
4- رود تجن در کشور ترکمنستان به دریای خزر می ریزد د5 ن5
5- بخش عمده ای از کشور ترکمنستان را شن زارهای سیاه تشکیل می دهند د5 ن5
6- قره بغاز به معنای شن سیاه می باشد د5 ن5
7- عشق آباد در ناحیه ی آب و هوایی کوهستانی قرار دارد د5 ن5
8- در شرق دریای خزر ، کشور ترکمنستان قرار دارد د5 ن5
هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .
1- چرا بیابان بزرگ ترکمنستان را قره قوم می نامند ؟
2- نام خلیجی که در غرب کشور ترکمنستان قرار دارد چیست ؟ آیا می دانید به چه معنایی می باشد ؟
3- پنج کالای صادراتی کشور ترکمنستان را بنویسید .
4- کدام گروه از مردم ایران در همسایگی کشور ترکمنستان زندگی می کنند ؟
5- نام سه رود مهم کشور ترکمنستان را بنویسید .
6- منابع کشور ترکمنستان را نام ببرید .
7- شغل بیشتر مردم ترکمنستان چیست ؟
8- چرا کشور ترکمنستان از صادر کنندگان پوست و قالی به کشورهای دیگر است ؟
9- دام معروف و صنایع دستی مهم کشور ترکمنستان چه نام دارد ؟
10- دین و زبان مردم ترکمنستان را بنویسید .
11- جلگه ی معروف کشور ترکمنستان چه نام دارد ؟

درس 8 : جمهوری آذربایجان
الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .
1-کشور جمهوری آذربایجان در کدام جهت کشور ایران قرار دارد ؟
الف) شمال غربی 5 ب) شمال شرقی 5 ج) غرب 5 د) شرق 5
2- بیشتر مساحت جمهوری آذربایجان را چه نوع سرزمین هایی فرا گرفته است؟
الف) جلگه ای پست 5 ب) کوهستانی 5 ج) بیابانی 5 د) کم ارتفاع 5
3- پر جمعیت ترین شهر کشور جمهوری آذربایجان چه نام دارد ؟
الف) آستارا 5 ب) گنجه 5 ج) باکو5 د) نخجوان 5
4- کدام شهر زیر در کنار دریای خزر قرار گرفته است ؟
الف) باکو 5 ب) گنجه 5 ج) آستارا5 د) موارد الف و ج 5
5- رود ارس از کدام کشور ، وار کشور جمهوری آذربایجان می شود ؟
الف) گرجستان 5 ب) ترکیه 5 ج) ایران 5 د) روسیه 5
6- کدام مورد زیر از فعالیت های اقتصادی مهم جمهوری آذربایجان می باشد ؟
الف) کشاورزی 5 ب) دامپروری 5 ج) دامداری 5 د) ماهی گیری 5
7-خلیج باکو در کدام طرف جمهوری آذربایجان قرار دارد ؟
الف) شرق 5 ب) غرب 5 ج) جنوب 5 د)جنوب شرقی 5
8- کوه های قفقاز بین جمهوری آذربایجان و کدام کشور همسایه قرار دارند ؟
الف) گرجستان 5 ب) ارمنستان 5 ج) روسیه 5 د) موارد ب و ج 5
ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .
1- دریاچه ی ............................ در جمهوری آذربایجان قرار دارد .
2- دو قسمت کشور آذربایجان به وسیله ی کشور .............................. از یکدیگر جدا شده اند .
3- بخش بزرگ تر جمهوری آذربایجان در کنار .......................... قرار دارد و بخش کوچکتر آن ............................ نام دارد .
4- رشته کوه معروف جمهوری آذربایجان ............................ نام دارد .
5- رود ارس ، بعد از پیوستن به رود ........................ به .............................. می ریزد .
6- بیشتر مردم جمهوری آذربایجان ...................... هستند و به زبان ................... صحبت می کنند .
7- شهر باکو ، یک ......................... بزرگ است که در اطراف آن منابع ...............وجود دارد .
8- در کنار مرز ایران و جمهوری آذربایجان دو شهر به نام .......................... وجود دارد .
9- رود............................ مرز بین جمهوری آذربایجان و ........................... و ....................... را تشکیل می دهد .
ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .
- از منابع طبیعی جمهوری آذربایجان به شمار می آید . گنجه
- یکی از محصولات کشور جمهوری آذربایجان می باشد . گرجستان
- این شهر در نزدیکی دریاچه ی مینگه چاو می باشد . آستارا
- رود ارس از این کشور ، سرچشمه می گیرد آهن
- از این شهر جمهوری آذربایجان ، رفت و آمد به طور زمینی انجام می گیرد . ترکیه
توتون
نفت
غلات
د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .
1- در خلیج باکو ، استخراج نفت انجام می گیرد . د5 ن5
2- مردم جمهوری آذربایجان به زبان ترکمنی صحبت می کنند د5 ن5
3- بخش کوچک تر جمهوری آذربایجان با ایران ، مرز مشترک ندارد د5 ن5
4- دریاچه ی مینگو چاو در نزدیکی کشور گرجستان قرار دارد د5 ن5
5- شهر باکو ، مرکز کشور جمهوری آذربایجان می باشد د5 ن5
هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .
1- دلایل اهمیت شهر باکو را بنویسید ( 4 مورد )
2- در کجاهای کشور جمهوری آذربایجان ، جلگه های پست دیده می شود ؟ نام هر یک را بنویسید .
3- محصولات کشاورزی کشور جمهوری آذربایجان را بنویسید .
4- کوه های قفقاز در کجاهای کشور جمهوری آذربایجان قرار دارند ؟
5- از دوشهر آستاران چه کارهایی انجام می شود ؟ چگونه؟
6- خلیج معروف کشور جمهوری آذربایجان در کدام سمت قرار دارد ؟ نام آن چیست ؟
7- رود ارس مرز بین کدام کشورها را تشکیل می دهد ؟
8- همسایگان جمهوری آذربایجان را نام ببرید ؟
9- دین و زبان مردن جمهوری آذربایجان را بنویسید .
10- منابع معدنی کشور جمهوری آذربایجان را نام ببرید ؟
11- شهر نخجوان در نزدیکی مرز کدام کشور همسایه با جمهوری آذربایجان قرار دارد ؟
درس 6 : کدام کشورها با کشور ایران همسایه اند ؟
الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .
1- بزرگترین همسایه ی شمالی ایران کدام زیر است ؟
الف) جمهوری آذربایجان 5 ب) ارمنستان 5 ج) ترکمنستان 5 د) ترکیّه 5
2- کدام کشور زیر از همسایگان آبی ایران به حساب نمی آید ؟
الف) قطر 5 ب) کویت 5 ج) عمان 5 د) یمن 5
3- غیر از کشور ایران ، کدام کشور همسایه ی ایران ، کنار اقیانوس هند قرار گرفته است ؟
الف) افغانستان 5 ب) پاکستان 5 ج) عراق 5 د) عربستان سعودی 5
4- کوچک ترین همسایه ی ایران ، کدام کشور زیر است ؟
الف) ترکمنستان 5 ب) عراق 5 ج) ارمنستان5 د) جمهوری آذربایجان 5
ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .
1- کشورهای عراق و ......................... از همسایگان ........................ کشور ایران می باشند .
2- در جهت شرق ایران ، دو کشور ...................... و ........................... قرار گرفته اند .
3- کشور ایران از جهت .......................... با کشورهای ارمنستان ، ........................ و...................... هم مرز است .
4- مردمان همه ی کشورها برای بهبود ........................ خود و ........................... کشورشان همواره می کوشند .
5- در همسایگی کشور ما مردمان دیگری در کشور های خود زندگی می کنند که ....................، ......................، ............................ و ................................ مخصوص به خود دارند .
ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .
- بیشترین مرز ایران با این کشور است . پاکستان
- پرجمعیت ترین کشور همسایه ی ایران می باشد ارمنستان
- کمترین مرز ایران با این کشور است . بحرین
- کشوری که از طریق آب های جنوب با ایران همسایه است عراق
ترکیه
د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .
1- کشورهای آذربایجان و ارمنستان در شمال شرقی ایران قرار دارند . د5 ن5
2- ایران از طرف شرق با کشور عراق ، همسایه است د5 ن5
3- افغانستان در طرف شرق ایران قرار دارد د5 ن5
4- ترکمنستان ، همسایه ی شمال شرقی ایران می باشد . د5 ن5
هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .
1- همسایگان ایران از طریق آب های جنوب ، کدام کشورها می باشند ؟
2- ایران به کدام اقیانوس ، نزدیک تر است ؟
3- مردم کشورهای جهان به چه علّت همواره می کوشند و در حال تلاش و سازندگی هستند ؟
4- کشورهای جهان از چه نظرهایی با یکدیگر تفاوت دارند ؟

درس 9 : ارمنستان
الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .
1-همسایه ی شمالی کشور ارمنستان چه کشوری است ؟
الف) ایران 5 ب) ترکیه 5 ج) جمهوری آذربایجان 5 د) گرجستان 5
2- ارتفاع بعضی از قله های ارمنستان چند متر می باشد ؟
الف) نزدیک به 3000 متر 5 ب) نزدیک به 4000 متر ج) بیشتر از 4000 متر5 د) کمتر از 3000 متر5
3- بزرگترین دریاچه ی کشور ارمنستان چه نام دارد ؟
الف) مینگه چاو5 ب) ارس 5 ج) سوان 5 د) کورا 5
4- ایروان ، پایتخت کدام کشور زیر می باشد ؟
الف) جمهوری آذربایجان5 ب) ارمنستان 5 ج) گرجستان 5 د) ترکیه 5

ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید .
1- ارمنستان سرزمینی ......................... است .
- کشور ارمنستان ، میان دو قسمت کشور ........................... قرار گرفته است .
3- مردم ارمنستان به زبان .......................... صحبت می کنند .
4- مهمترین رود ارمنستان ، رود ......................... است که از کوه های کشور ................... سرچشمه می گیرد .
5- فعالیت .............................و تولید ............................... در کشور ارمنستان رونق دارد .
ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .
- این کشور در غرب کشور ارمنستان قرار دارد . مسیحی
- از محصولات کشاورزی ارمنستان می باشد . پنبه
- دین بیشتر مردم ارمنستان می باشد سوان
-نام بزرگترین دریاچه ی ارمنستان می باشد . گرجستان
ترکیه
چغندر قند
د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .
1- صنعت ذوب آهن در کشور ارمنستان رونق دارد د5 ن5
2- آب و هوای بیشتر جاهای ارمنستان معتدل می باشد . د5 ن5
3- رود ارس ، مرز بین ارمنستان با کشور ترکیه می باشد . د5 ن5
4- در کشور ارمنستان ، صنعت تولید گوشت ، رونق فراوانی دارد . د5 ن5
هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .
1-چرا کشور ارمنستان به این نام خوانده می شود ؟
2- رود ارس ، مرز بین کشور ارمنستان با کدام کشور ها می باشد ؟
3- پایتخت کشور ارمنستان ، کدام شهر است ؟
4- محصولات مهم کشاورزی کشور ارمنستان را بنویسید .
5-مردم کشور ارمنستان در رابطه با شغل دامپروری چه فعالیتی دارند ؟
6- صنایع کشور ارمنستان را نام ببرید ؟
7- همسایگان کشور ارمنستان ، کدام کشورهای می باشند ؟
8- آب و هوای کشور ارمنستان ، شبیه به کدام ناحیه ی آب و هوایی ایران است ؟ چرا ؟
9- دین و زبان مردم ارمنستان چه می باشد ؟
10- کشور ارمنستان با کدام کشور همسایه ی خود ، مرز کمتری دارد ؟
11- کشور ارمنستان با کدام کشور همسایه ی خود ، فقط مرز آبی دارد ؟ این مرز آبی را چه چیز تشکیل داده است ؟

درس 10 : ترکیه
الف) پاسخ صحیح را با علامت * مشخص کنید .
1-کدام رود زیر ،تمام مسیرش در خاک ترکیه می باشد ؟
الف) ارس 5 ب) قزل ایرماق 5 ج) دجله 5 د) فرات 5
2- دریاچه ی وان در کدام سمت ترکیه قرار دارد ؟
الف) غرب 5 ب) شرق 5 ج) شمال 5 د) جنوب 5
3- مرکز کشور ترکیه ، کدام شهر است ؟
الف) ازمیر 5 ب) آدانا 5 ج) استانبول 5 د) آنکارا5
4- « برج ساعت » در کدام شهر ترکیه قرار دارد ؟
الف) آنکارا 5 ب) آدانا 5 ج) ازمیر 5 د) آنالیا 5
5- «مسجد سلیمانیه »در کدام شهر ترکیه قرار دارد ؟
الف) ازمیر 5 ب) آنکارا 5 ج) آنتالیا 5 د) استانبول 5
6- مردم کشور ایران برای رفتن به کدام کشور از راه زمینی از ترکیه عبور می کنند ؟
الف) عراق 5 ب) سوریه 5 ج) یونان 5 د) لبنان 5
7- بزرگ ترین شهر ترکیه ، کدام شهر می باشد ؟
الف) ازمیر 5 ب) آنتالیا 5 ج) استانبول 5 د) آدانا 5
8- دریایی که نزدیک شهر استانبول قرار دارد چه نام دارد ؟
الف) سیاه 5 ب) مرمره 5 ج) اژه 5 د) مدیترانه 5
ب) جاهای خالی را با کلمه های مناسب کامل کنید ؟
1- بیشتر جاهای ترکیه ............................ است و بعضی از قله های آن ، بیش از .................. متر ارتفاع دارد .
2- رود فرات از کشور ترکیه وارد کشور ........................ و رود دجله ، وارد کشور ...................... می شود .
3- دریاچه ای که در شرق کشور ترکیه در نزدیکی مرز .............. قرار دارد ، وان نام دارد .
4- بیشتر مردم ترکیه .................. هستند و به زبان ....................... صحبت می کنند .
5- در ....................... ناحیه ی کوهستانی کشور ترکیه ، دامپروری رونق دارد .
6- کشور ترکیه از تولید کنندگان و صادر کنندگان ......................... و ......................... است .
7- در شمال ترکیه ، دریای ......................... و در جنوب این کشور ، دریای ................. قرار دارد .
8- رود قزل ایرماق به دریای ........................... می ریزد .
9- جزیره ی قبرس در دریای ............................. قرار دارد .
10- کشور ترکیه به قاره ی .....................چسبیده است .
11- در کناره های دریاهای ترکیه ، سرزمین های ....................... حاصل خیزی پدید آمده است .
ج) پاسخ صحیح را با کشیدن خط به جمله ی مربوط به آن وصل کنید .
- این شهر در نزدیکی دریای اژه قرار دارد کشاورزی
- از همسایگان اروپایی کشور ترکیه می باشد یونان
- در علفزارهای ناحیه ی کوهستانی ، رونق فراوان دارد ابریشم
-* از محصولات کشاورزی کشور ترکیه می باشد جذب گردشگران
- فعالیت مهم اقتصادی کشور ترکیه می باشد . آنتالیا
دامپروری
ارمنستان
ازمیر
توتون

د) جمله های درست و نادرست را مشخص کنید .
1- جلگه های حاصلخیز ترکیه در اطراف ترکیه دیده می شوند . د5 ن5
2- رود فرات از کشور ترکیه ، وارد کشور عراق می شود . د5 ن5
3- در ترکیه ، بناهای تاریخی زیادی وجود دارد . د5 ن5
4- بخش کمی از کشور ترکیه را سرزمین های کوهستانی فرا گرفته است د5 ن5
5- رود قزل ایرماق از نزدیکی آنکارا می گذرد د5 ن5

هـ) به سوال های زیر پاسخ کامل دهید .
1-دریاهای اطراف ترکیه را همراه با جهت قرار گرفتن آن ها نام ببرید ؟
2- سه همسایه ی اروپایی ترکیه را نام ببرید ؟
3- جلگه های حاصل خیز اطراف ترکیه چگونه به وجود آمده است ؟
4- دامپروری در کجاهای ترکیه رونق دارد ؟ چرا ؟
5- محصولات کشاورزی ترکیه را بنویسید .
6- رودهایی که از کشور ترکیه خارج شده و به کشور های همسایه وارد می شوند چه نام دارند ؟
7- کدام فعالیت اقتصادی ، درآمد زیادی را نصیب کشور ترکیه می کند ؟ چرا ؟
8- محصولات انگور ، مرکبات ، زیتون ، و ... در کجاهای کشور ترکیه تولید می شوند ؟
9- چرا کشور ترکیه از تولید کنندگان و صادر کنندگان پوست و کالاهای چرمی است ؟
10- نام پنج شهر کشور ترکیه را بنویسید .
11- هر یک از شهرهای زیر در کنار کدام دریا قرار دارد ؟
آدانا :
آنتالیا :
ازمیر :
استانبول :
12- از کالاهای صادراتی کشور ترکیه ، دو مورد را نام ببرید؟
13- چرا همه ساله ، عده ی زیادی از مردم به عنوان گردشگر به ترکیه می آیند ؟
14- نام بنادر مهم کشور ترکیه را بنویسید ؟
15- دین و زبان مردن ترکیه را بنویسید ؟

 

 [ جمعه 91/10/15 ] [ 1:24 عصر ] [ عبدالملک رئیسی ]

نظر

::

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه