سفارش تبلیغ
صبا

(وبلاگ علمی وآموزشی مـــعلم درمقطع ابتدایی)

این وبلاگ جهت استفاده دانش آموزان عزیز وهمکاران گرامی در ارتباط با مقطع ابتدایی تهیه شده است. امید می رود با نقطه نظرات سازنده شما عزیزان روز به روز برمطالب ارزنده وکاربردی جهت استفاده شما عزیزان افزوده گردد. کوچک همه عبدالملک رئیسی


( موقع ریاضی)

1-موقعیت نسبی: این دهستان از نظر موقعیت جغرافیایی دراستان سیستان وبلوچستان  از توابع شهرستان نیکشهر که در قسمت جنوب غربی این شهر ستان

 قرار دارد ودرقسمت جنوبی به روستای حسین آباد ودرقسمت شرقی  روستای چاهان قرار دارد

2- نوع خاک: نوع خاک آن به دلیل اینکه درکنار دو رودخانه مختی کور وبارانی کور قرار داررددارای

خاکی حاصلخیز ودر بعضی جاهارسوبی می باشدکه بیشترین مناطق حاصلخیزی خاک آن در اطر اف رودخانه مختی کورقراردارد

 

http://s4.picofile.com/file/8187343242/%D8%B9%D8%B3%D9%84.jpg

 

عسل طبیعی کوه های درینhttp://s5.picofile.com/file/8132801976/%D8%B9%D8%B3%D9%84_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C.jpg

3-توپوگرافی(ناهمواریها-کوهها)                            عسل طبیعی کوههای گزکی 

قسمت شمالی کوههای بندبن که از سلسله جبال شوشین تانزدیکی کوهای پتان وبلپیر ادامه دارند اما در قسمت شرقی بزرگتر ین کوه آن اشکوپ

می باشد ودرنزدیکی روستا قرار دارد اما در قسمت جنوب غربی آن سلسله کوههای گر قرار دارندو این کوهها تا قسمت جنوب شرقی ادامه دارند وبه کوه گزکی ختم می شود

                                                                                                                         نمایش تصویر در وضیعت عادی           

نمایی ازکوه اشکوپ دهستان مخت                                                                                                                                             

  4- رودخانه های روستای مخت

درشمال روستای مخت درنواحی کوههای درین بر اثر پستی وبلندی خاکهای این منطقه وجنگل رودخانه به 3شاخه تقسیم می شود ومخت رامانند جزیره ای می سازدوشاخه مختی کورازقسمت شمال شرقی به سمت مشرق جریان پیدا می کند ودر پتکان ونزدیک روستای آبشکی به شاخه دیگری از رودخانه که کورک نام دارد می پیوندد شاخه کورک ازشمال غربی به سمت مغرب وجنوب جریان پیدا کرده وازکناره های روستای حسین آباد درمحلی به نام( گلادون) با شاخه مختی کور وبارانی کور می پیوندد—

بارانی کور(اسم رودخانه)شاخه ای است که از نزدیکی منازل مسکونی محله های برزادوجهلاد وخوشاب می گذردوبه سمت حسین آبادجریان پیدا می کند ودر محلی به نام میر آباد وشمال حسین آباد به شاخه کورک متصل می شود این رودها فصلی هستندواز حوضه ئ آبگیر کوههای تحت ملک وهیچان سرچشمه میگیرند

5- قنات ومحل تامین آب روستا

 درزمانهای  خیلی دور برای احداث قنات از شیوه کندن چاه به طولهای مناسب دررددیف هم ازمظهرچاه تا مادر چاه ووصل کردن چاهها به مانند تونل آب را از چندین کیلومتری شمال روستای مخت به سمت نواحی و زمینهای کشاورزی هدایت می کردنددر حال حاضرقنات قدیمی از بین رفته وآبی در آنها وجود ندارد بعد از گذشت چندین سال مکان قنات قدیمی(گورکن)رابه نزدیک رودخانه مختی کورتغییر دادند وبا استفاد ه از روشهای پیشرفته یعنی کول کشی آب را از چپندین کیلومتری به سمت مظهر چاه هدایت می کردنداین قنات هم اکنون از سفزه زیر زمینی رودخانه مختی کوروسدخاکی که در شمال این قنات واقع گردیده تامین می شود

6- پوشش گیاهی

اگر از بالای یک بلندی روستای مخت را نظاره کنیم درمسیر رودخانه های این روستا تماما" پوشش گیاهی گز ودرخارج ازمسیر رودخانه پوشش گیاهی استپ شامل درختچه های خاردار وکوتاه قدمانند کرتس وکلمیر-متکینوک-مشاهده می شود البته در نواحی کوهستانی ودر میان تپه ها درختانی مانند چگرد-کهیر-کنار وپیر به وفور یافت می شودودر نواحی کوهستانی شمال غرب روستای مخت(کوههای گرو وکوههای مرتفع اطراف اشکوپ درختچه ای به نام گز روغن (پسته وحشی) یافت میشود

  8- آب وهوای روستا

درتابستان هواخیلی گرم وخشک می باشد وبادی به نام لوار از جانب شمال می وزد ودر اواسط دی ماه تاپایان بهمن هوا مقداری سردتر می شود وبادی خنک به نام(یران)از جانب جنوب می وزد وباد دیگری به نام گوریچ وجود دارد که در زمستان می وزدوخیلی سرد وخشک می باشد.

9- میزان بارندگی

میزان بارندگی درتمام فصول سال به مقدارناچیزی می باشد اما گاهی وقتها در فصل تابستان بادهای باران آور موسمی که از اقیانوس هند می وزند باعث به وجود آمدن باران های رگباری وسیل آسا در موسوم خرما چینی می شود که به بارانهای (بشی) معروف هستند وباعث خسارات جبران ناپذیری به کشاورزان می شود.

10-جمعیت:  آمار رسمی جمعیت روستا بر اساس سرشماری  سال 1385 به تعداد    1289نفرو دارای263 خانوار می باشدکه623نفرمردو666نفرزن می باشدوازاین تعداد915نفرباسوادو213 نفر بیسواد می باشند که ازاین تعداد باسوادها473نفرمرد و 442نفر زن می باشند, واز دویست وسیزده نفربیسواد به تعداد76نفر مرد وبقیه زن هستند.

  11- صنایع : درزمانهای قدیم با وجود کمترین امکانات اقدام به ساخت النگوهای زنانه می کردند که با طر حهای زیبا مزین شده بودند وهم اکنون آثار باقیمانده این صنعت وکوره هایی که برای ذوب کردن سنگهای شیشه ازآنها استفاده می کردنددر روستاخودنمایی می کند.اما این صنعت به علت حمایت نکردن دولت وقت آن زمان واز مد خارج شدن تولیدات روبه تحلیل ونهایتا" ازبین رفته است.


http://s5.picofile.com/file/8132799350/IMG_0178.jpg


واز صنایع دیگر این روستا صنایع سوزن دوزی است   ودرمیان زنان رونق خاصی دارد ولی صنایع دیگری که متاسفانه روبه زوال ونابودی رفته است صنعت کوزه گری وسفالگری بوده وتوسط شخصی به نام لشکری بلوچی انجام می شدومتاسفانه این استاد بزرگ وماهر سفالگری به درگاه ایزد منان شتافت( روح شاد ویادش گرامی باد)

12 – محله ها:اگر مسافری از شهرستان نیکشهر به روستای مخت بیاید پس ازپیمودن17یا 18کیلومتر اولین محله ای که نظرش را جلب می  کند محله میدر می باشد که بوسیله تپه های اسپتک( نام کوه )محصور شده است وبا پیمودن مسیر جاده بعد از محله میدر محله کرگشکی است واین محله چسبیده به محله بازار می باشد

نمایی از دهستان مخت( محله بازار)


http://s5.picofile.com/file/8134169734/%D8%AF%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AE%D8%AA.jpg

ومسجد جامع روستا درمحله بازار نظاره گر چشمان هر مومنی است وبعد از پیمودن مسافتی کوتاه اگر به سمت چپ وتپه های مشرف به سمت مغرب نظاره کنیم مخله ای به نام خوشاب که دربالای تپه ها قرار دارد نمایان می شود وبعد از خوشاب به محله دیگری به نام جهلاد می رسیم که محله برزاد به ان چسبیده است وانتهای محله برزاد به سمت جاده روستای پتان می باشد

13- آداب ورسوم وفرهنگ واعتقادات

1-اکثر انسانهای مخت از طبقه تحصیل کرده وکارمند دولت هستند. یکی از اداب ورسوم رایج در روستا مراسم نامزدی می باشد که دراین مراسم خانواده داماد باخریدن انگشتر طلا ولباس زنانه ودمپایی وکیف وکفش وسایر لوازم زنانه را تحویل خانواده عروس می دهد واین مراسم با پذیرایی شیرینی وحلوا خاتمه می یابد

2-مراسم ازدواج ویا به گویش بلوچی ( سور یا سیر) : مراسم ازدواج به طور معمول 3 یا 4شبانه روز می باشد که در بعدازظهر اولین روز عروس رابه حجله می برند واولین شب که معروف به شب (دزدکی ) است جشن مختصری با پذیرایی چای وشیرینی وشربت می باشد.درشب دوم که معروف به شب حنابندان می باشددستان عروس وداماد را حنا می کنند وهر کسی به اندازه توان خودش هدیه ای به آنها تقدیم می کند که یا مبلغی پول است ویاچیز دیگری

اما درسومین شب مردم را جهت صرف شام دعوت می کنند وبعداز صرف شام وانجام مراسمات سوری داماد رابه حمام ویا قنات( شاه آپ ) میبرند وبعدازحمام پیش عروس میبرند که پایان جشن عروسی می باشد

14 – خدمات وتاسیسات زیر بنایی

ازنظرتامین آب شرب دارای آب لوله کشی وبهداشتی می باشد ولی نعمت برق پس از پیروزی انقلاب اسلامی به همت دولت جمهوری اسلامی دربیست ودوم بهمن سال    69 افتتاح شده وباعث نورانی کردن خیابانها ومنازل گردیدوبه برکت جمهوری اسلامی ایران این روستا از نظر ارتباطات وفناوری دارای خط ثابت تلفن ودارای مرکز مخابراتی وپست بانک می باشد

ازنظر فضا واماکن آموزشی دارای 2مدرسه پسرانه به نامهای استقلال وآزادی ویک مدرسه دخترانه ابتدایی به نام تربیت ودارای مدارس راهنمایی دخترانه  پروین اعتصامی وپسرانه سعدی  می باشد ودراین روستا دبیرستان پسرانه نبی اکرم ودبیرستان دخترانه معرفت ومرکز پیش دانشگاهی وجود دارد

     

دوستان بااستفاده ازلینک زیر می توانید تصویر ماهواره ای دهستان مخـــت رابه اندازه دلخواه مشاهده نمایید


تصویر ماهواره ای دهستان مخت


گرد آورندگان:

1-    عبدالملک رئیسی معاون اجرایی مجتمع عمرخیام مهمدان        -----                 شماره تماس 09158685090>ایمیلraisi1360@yahoo.com

2-    احسان رئیسی دبیر علوم اجتماعی  دبیرستان نبی اکرم ومدرسه راهنمایی سعدی دهستان مخت   09158685088=جی میلraisi6433@gmail.com


 [ شنبه 90/4/18 ] [ 11:45 صبح ] [ عبدالملک رئیسی ]

نظر

::

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه