سفارش تبلیغ
صبا

(وبلاگ علمی وآموزشی مـــعلم درمقطع ابتدایی)

این وبلاگ جهت استفاده دانش آموزان عزیز وهمکاران گرامی در ارتباط با مقطع ابتدایی تهیه شده است. امید می رود با نقطه نظرات سازنده شما عزیزان روز به روز برمطالب ارزنده وکاربردی جهت استفاده شما عزیزان افزوده گردد. کوچک همه عبدالملک رئیسی

نام درس:    علوم                                 موضوع درس:       آشنایی با تغییرات مواد             مدت جلسه

 

تعداددانش آموز ان                                  کلاس     پنجم                      نام مدرسه

 

مشخصات

    کلی

                                      :آشنایی با تغییرات مواد                                                                                      

      

هدفهای کلی

درسی ورفتاری

زمان

 1- مواد تغییر می کنند در بعضی از تغییرات خواص مواد تغییرو در بعضی خواص مواد تغییرنمی کنند- تغییرات مواد همیشه به یک صورت نیست- تغییرات مواد فیزیکی یا شیمیایی هستند

رئوس مطالب

 

1- با جمع آوری اطلاعات به برخی از خاصیت های مواد پی ببرند 2- با مشاهده ی تغییرات مواد ویژگی های آنها را تعیین کنند اهداف جزئی 3- با ویژگی های تغییر فیزیکی آشنا شوند- با ویژگی های تغییر شیمیایی آشنا شوند

هداف جزئی

 

  در پایان درس از دانش آموزان انتظار می رود  : -  به مطالعه ی تغییرات مواد علاقه مند شوند- با مقایسه ی خاصیت های یک ماده قبل و بعد از یک نوع تغییر با ویژگی های این تغییر آشنا شوند-با انجام فعالیت های مختلف مواردی را که در آن خواص ماده حفظ می شود و  مواردی را که در آن ماده خواص خود را از دست می دهد تجربه کند-  بتوانند تغییرات فیزیکی و شیمیایی را تعریف کنند و برای آنها مثال بزنند

-با انجام فعالیت های مختلف مواردی را که در آن خواص ماده حفظ می شود و  مواردی را که در آن ماده خواص خود را از دست می دهد تجربه کند

        اهداف رفتاری

 

بحث گروهی - پرسش و پاسخ - آزمایشی -سخنرانی

روش تدریس

 

ماژیک - تخته - کاغذ - شکر-  آب  - بشر- سرکه - جوش شیرین - بادکنک  - بطری -  چند تصویر از تغییرات در طبیعت و فضا

رسانه های آموزشی

 

سلام واحوال پرسی -  حضور و غیاب -توجه به حالات روحی و روانی دانش آموزان- آماده کردن جو کلاس برای شروع درس

فعالیتهای قبل از تدریس

 

1- دانش آموزان باید بتوانند مواد را تعریف کنند- دانش آموزان باید بتوانند چند ماده نام ببرند- دانش آموزان باید بتوانندمواد را از هم جدا کنند

تعیین رفتار ورودی

 

1- آیا می دانید ماده چیست؟- آیا می توانید چند ماده نام ببرید -آیا می توانید بگویید تغییریعنی چه؟- آیا جنس مواد مختلف با هم فرق دارند؟5- آیا ممکن است ماده ای به ماده ای دیگر تبدیل شود؟

ارزشیابی تشخیصی

 

آیا تا به حال مادران خود را در حال پخت غذا دیده اید؟ آیا تا به حال توجه ککرده اید که چرا مواد اولیه ی غذا در پایان تغییرمی کنند؟

ایجاد انگیزه وآماده سازی

 

1- ماده را تعریف می ککنیم . 2- با کمک دانش آموزان چند مثال برای ماده می زنیم. -چند جمله که کلمه ی (تغییر) در آنها به کار رفته باشد مثال می زنیم. - می پرسیم تغییریعنی چه ؟- آیا میتوانید با (تغییر) جمله بسازید؟- شکل کتاب را به آنها نشان می دهیم و در مورد آن سوؤال می پرسیم - چند تغییر شیمیایی و فیزیکی را مثال بزنندو ما جدولی می کشیم و مثالها را در آن می نویسیم و هر دو تغییر را توضیح می دهیم- از دانش آموزان می خواهیم با تغییر فیزیکی و شیمیایی جمله بسازند. - از دانش آموزان می خواهیم با تغییر فیزیکی و شیمیایی جمله بسازند. - انجام فعالیت فکر کنید به صورت گروهی - انجام آزمایش ها توسط دانش آموزان و نتیجه گیری از آنها

ارائه درس جدید

 

در حین تدریس با پرسیدن سؤالاتی از دانش آموزان انجام می گیرد

ارزشیابی تکویینی

 

درس را با کمک دانش آموزان به صورت خلاصه جمع بندی می کنیم

جمع بندی کلی

 

انجام فعالیت جمع آوری اطلاعت در خانه و گزارش به کلاس- نوشتن چند تغییر فیزیکی و شیمیایی در محیط اطراف

تعیین تکلیف

 

رفع اشکالات احتمالی دانش آموزان

وقت آزاد

 

 [ یکشنبه 92/3/12 ] [ 11:47 صبح ] [ عبدالملک رئیسی ]

نظر


1         پاسخ صحیح را با علامت × مشخص کنید

 فرضیه ای که با آزمایش مختلف درست در آید ----------------نامیده می شود

الف) مشاهده                   ب) تفسیر کردن                   ج) نظریه                د ) طبقه بندی

   

2          کدام یک از تغییرات زیر فیزیکی است.

 الف) زنگ زدن آهن                        ب) زردشن برگ درختان            ج) اره کردن چوب         د)     کپک زدن نان 3          موادی مانند مس وآهن وآلومینیم وطلا همگی -------------- هستند چون فقط از یک نوع اتم درست شده اند

الف) ترکیب                      ب) تبخیر             ج) عنصر                  د) مخلوط 

4          کدام یک ماشین ساده است؟

     الف: دوچرخه                   ب: پیچ گوشتی                     ج: یخچال                   د: تلفن

5          نام علمی زنگ آهن چیست؟

الف) اکسیدآهن                    ب) اکسیژن                       ج) ترکیب                     د) تصعید

6          با استفاده ازکدام وسایل زیر می توان نور خورشید رادر یک نقطه جمع کرد وگرمای زیادی درآن نقطه بوجود آورد؟

        الف) ذ زه بین                       ب) میکروسکوپ                     ج) منشور                  د) آینه

7          عامل بیماری آنفوانزا وهاری ----------------------- است

الف) قارچ                        ب) ویروس                        ج) باکتری                        د) انگل      

8          در مرکز زمین قسمت بسیار داغی به نام ------------ وجوددارد که از دوقسمت بیرونی و درونی تشکیل شده است

الف) پوسته                   ب) گوشته                      ج)   هسته                  د) سطح زمین     

9     از بدن کدام یک از موجودات زیر فسیل بهتری بدست می آید؟

          الف: مورچه                ب: ملخ                      ج: ماهی                  د: مگس  

10    رشته های زیادی ( مانند رگهای خونی) از همه ی جای بدن که به مغز ونخاع وصل می شوند را ------ میگویند.

الف) رگ ها                  ب) عصب                  ج) سلول              باکتری

11    جاهای خالی رابا کلمات مناسب کامل کنید

1-دانشمندان با مطالعه -------------- درباره ی گذشته ی زمین وتغییرات آن اطلاعاتی به دست می آورند

2- از خرد شدن سنگها ---------------- بوجود می آید****      به گروهی از داروهای میکروب کش ----------------- می گویند

3- موتور الکتریکی انرزی ................................... را به ...................................... تبدیل می کند

4- ------------------ آتش فشان ازمواد مذابی که از دهانه خارج می شود به وجود می آید 

5- به مجوع افراد یک نوع از جاندران که در جای خاصی زندگی می کنند -------------- می گویند.

12   گزینه صحیح را باعلامت (ص ) وگزینه غلط رابا علامت (غ) مشخص کنید

       الف) تشخیص دادن ناراحتی های شنوایی به کمک دستگاه شنوایی سنجی انجام می گیرد (         )

       ب) قارچها موجودات زنده ای هستند ومانند گیاهان سبزینه ( کلروفیل)دارند   (       )

       ج) روابط غذایی بین موجودات زنده را زنجیره غذ ایی می گویند      (       )

      د) مردمک چشم در تاریکی تنگ می شود    (     )

13    سوالات زیر را پاسخ دهید

     13-1) قسمت های اصلی اهرم را نام ببرید؟

     13-2) تغییرات شیمیایی رابا ذ کر مثال تعریف کنید؟

     13-3) وضع مولکولها در مواد گاز چگونه می باشد؟ ( ذ کر 2 مور کافی است)

     13-4) دومورد از فواید جلبکها را بنویسید؟

     13-5) آتشفشان چکونه تشکیل می شود؟

      13-6) برای مراقبت از گوش به چه نکاتی باید توجه کنیم؟ (ذکر دومورد کافی است)

     13-7) راههای دفاع از بدن رانام ببرید؟

      13-8) آلودگی صوتی چیست؟

      13 -9) واکس چیست؟

     13-10) منشور چیست؟

     13-11) گیا خاک راتعریف کنید؟
پیروزی شما آرزوی قلبی ماست

                                                                                                                         عبدالملک رئیسی                       

 [ یکشنبه 92/3/12 ] [ 11:37 صبح ] [ عبدالملک رئیسی ]

نظر

::

مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه